Polski English

Strona główna

Bieżące projekty

JSW Koks S.A.

Hermetyzacja oddziału węglopochodnych w Koksowni Jadwiga - ETAP I

FORTUM SILESIA S.A.

Prace serwisowe, remontowe, usuwanie awarii i ich skutków:

EC Miechowice, EC Zabrze, EC Szombierki

  • zabezpieczenie pracy kotłów parowych i wodnych oraz urządzeń pomocniczych
  • Urządzenia nawęglania
  • Urządzenia odpopielania
Informacja fundusze EU
  • P.P.U.H. COMSTAL Adam Gołąb | ul. Wojska Polskiego 50, 42-506 Będzin | tel./fax +48 32 330 97 01 | e-mail: comstal@comstal.com.pl | NIP 625-127-99-13 | REGON 278335357 | Created by Witold Pacut